Slovenian Declaration

Mi, ljudstvo Zemlje, pozdravljamo vse rase v širši skupnosti vesolja. Zavedamo se naše skupne dediščine pred Stvarnikom vsega vidnega in nevidnega vesolja. Izjavljamo, da je planet Zemlja, planet človeške Geneze, naš dom, in naš dedovan svet. Odslej dajemo zaobljubo po varovanju in ohranitvi planeta Zemlje za vse prihajajoče generacije. Človeštvo pozivamo, da spoštuje vse rase na Zemlji in celotnem vesolju z modrostjo in pravičnostjo.

Temeljne pravice

Mi, ljudstvo Zemlje, zahtevamo univerzalno svobodo. Zato imamo pravico trditi, da so vsi posamezniki vseh svetov enaki pred Stvarnikom in da so to svete in neodtujljive pravice. Primarna pravica od teh je pravica do življenja kot svobodno bitje na svojem rojstnem planetu, pravica do samoodločbe, samozadostnosti in ustvarjalnega izražanja, pravica do življenja brez zatiranja, in pravica, da skozi življenje dosegamo višji namen in višje cilje, ki nam jih je Stvarnik namenil in omogočil.

Pred širšo skupnostjo vesolja, mi, ljudstvo na Zemlji, se sklicujemo na te temeljne pravice za nas in za naš rojstni planet, skupaj z nekaterimi pravicami, ki izhajajo iz njih, vključno z:

 • pravico do suverenosti. Ljudstvo Zemlje je samoupravno in neodvisno, zanje ne veljajo nobene odvisnosti od katerega koli drugega organa. Nobena nezemeljska sila nima pristojnosti kršitve ali razveljavitve človekove suverenosti na tem planetu.
 • pravico do planetarne svetosti. Kot naš planet Geneze, je Zemlja prosta vseh nezemeljskegih intervencij, vdorov, vplivov ali izkoriščanj, tako duševno kot fizično. Nobena nezemeljska sila se ne sme približati, vstopiti v nizko orbito, ali pristati na zemlji kot izraz volje po trgovini razen v primeru izraženega soglasja prebivalcev Zemlje ki so bila dosežena sredstvi izvolitve in svobodne volje vseh Zemljanov.
 • Pravica do svetosti biološkega in genskega materiala. Nobena nezemeljska sila nima pravice jemati, posedovati ali manipulirati z biološkim ali genskim materialom tega planeta za kakršnekoli namene.
 • Pravica do bivanja. Kot domorodci znanega naseljenega planeta tega sončnega sistema, zahtevamo, da je sončni sistem, vplivno okolje na Zemlji rojenih prebivalcev. Na Zemlji in drugih planetih, asteroidih ter lunah tega sončnega sistema so prepovedane vse oblike infrastrukture kot so baze, oporišča, postaje, sateliti in ostala telesa izvenzemeljskega izvora razen v primeru izraženega soglasja prebivalcev Zemlje ki so bila dosežena sredstvi izvolitve in svobodne volje vseh Zemljanov.
 • pravica do mirnega navigiranja. Lastimo si pravico do potovanja in raziskovanja znotraj našega sončnega sistema, brez kakega koli vmešavanja ketere koli zunajzemeljske sie, in ohranjamo pravico do zavrnitve dostopa do tega sončnega sistema vseh zunajzemeljskih sil.

Mi, ljudstvo Zemlje, menimo, da je naša odgovornost za uveljavljanje in varovanje teh temeljnih pravic, in sprejmemo pomoč, ki je v skladu s temi pravicami. V primeru kakršnega koli spora s zunajzemeljskimi silami, breme dokazovanja nedolžnosti pade na tiste, ki niso Zemeljskega izvora.

Ocena

Kot narekuje pot razvoja, postane za avtohtone prebivalce nekega planeta potreba, da se združijo, da presežejo nasprotja in razlike, ki jih ločujejo med seboj, in da poleg vseh moči vesolja prevzamejo ločeno in skupno suverenost in kot takšno tudi spoštljivo upoštevajo. Spoštljivo upoštevanje te suverenosti zahteva, da se izrazijo o vzrokih, ki so jih pripeljali do tega postopka.

Čeprav Zemlja doživlja dolgo zgodovino nezemeljskih obiskov, je trenutno stanje takšno, da ljudje Zemlje zdaj trpijo za posledicami globalnega nezemeljskega posega v človekove zadeve. To posredovanje je predvsem strategija prevare, upravljanja in izkoriščanja, katerega cilj je nadzor nad človeštvom, kar bo imelo za posledico izgubo človeške svobode in samoodločbe. Zdaj je sveta pravica in dolžnost ljudi na Zemlji, da nasprotuje, se upre, in odvrne to nezemeljskego intervencijo, naj zagotovi in brani našo suverenost, našo svobodo in našo neodvisnost zoper vseh zunajzemeljskih sil.

Naj te kršitve upoštevajo tisti, ki podpirajo vzrok svobode v celotni širši skupnosti:

 • ki sodelujejo z nezemeljskimi silami in so zavrnili javno razkritje, naravo in namen njihovih dejavnosti na in v bližini Zemlje. Ta nezemeljska prisotnost je nezakonita, prikrita, in neodobrena iz strain prebivalcev Zemlje. Te nezemeljske sile prikrivajo lastno identiteto, svoje politične ali gospodarske interese in pripadnost, tudi pred organi in službami, ki jim služijo.
 • Vse bolj očitno je, nezemeljske sile s svojimi dejanji izkoriščajo Zemljo, njene vire, in ljudi, in se ukvarja s sistematičnim programom kolonizacije človeštva z namenom podreditve človeka in tako skozi agente teh zunajzemeljskih sil vladati človeku. Nezemeljska intervencija in okupacija pridobiva komercialno korist, gospodarsko moč in strateško prednost, ki jo ponuja ta svet v odnosu do drugih svetov.
 • nezemeljskega sile so večkrat in nekaznovano kršile nacionalne in mednarodne zakone ljudi na Zemlji. Ta kazniva dejanja, ki se še vedno nadaljujejo danes, vključujejo kršitev omejenega zračnega prostora, ugrabitev in prevoz ljudi brez njihovega soglasja, umor, posilstvo, mučenje, spolno zlorabo, razplod z ljudmi, in kruto eksperimentiranje, kraje in trgovino s človeškimi biološkimi in genskimi materiali, kraje in trgovine naravnih virov na Zemlji, prikrito duševno in psihično vplivanje, pohabljanje ljudi in živali, ponarejanja in onemogočanje vojaških obrambnih sistemov in infiltracija človeške družbe.
 • nezemeljskega sile so na skrivaj izpogajale pogodbe in sporazume z človeškimi posamezniki in skupinami, brez predhodnega soglasja ljudstva Zemlje.
 • nezemeljskega sile so sistematično poskušale prepričati in zavesti ljudi z širjenjem lažnega upanja in obljubami bogastva, moči, zaščite, reševanje pred planetarno katastrofo, v zameno za članstvo v “Galaktični federaciji” ter duhovno odrešitev in razsvetljenje.
 •  nezemeljskega sile so izkoriščale in zaostrile človeške konflikte, za svoje cilje.
 • nezemeljskega sile so onepogumile človeštvo do te mere, da verjame, da lahko preživi le z njihovo pomočjo in njihovo napredno tehnologijo, s tem pa spodbujajo našo popolno odvisnost od njih, in zanika našo sposobnost za zagotavljanje lastnega preživetja.

Zahteve in izjave

Zato ljudje planeta Zemlje, izjavljamo, da so vsi obstoječi sporazumi ali pogodbe, podpisane med vsakršno človeško vladno, nevladno skupino ali posameznikom ter Nezemljani, nične, in se takoj trajno prekinenjo. Zahtevamo, da se obstoječe pogodbe in sporazumi v celoti in javno razkrijejo. Vsi prihodnji sporazumi ali pogodbe med človeškimi vladami, skupinami ali posamezniki in Nezemljani, se izpogajajo le s popolnim soglasjem Zemeljskega ljudstva, so javno dostopne in odkrito izražene z mednarodnim telesom, ki zastopa narod in ljudstva celotne Zemlje.

Zahtevamo, da vsi Nezemljani nemudoma ustavijo vse postopke in dejavnosti in takoj zapustijo in oddaljijo od Zemlje in okolice, vključno od Sonca, Lune, Zemlje ter vseh planetov v tem sončnem sistemu. To vključuje zapustitev vseh fizičnih ali umetnih satelitov, kot tudi vse prostore v Osončju.

Zahtevamo, da vse nezemeljske organizacije, ki upravljajo baze na Zemlji, njeni Luni ali kjerkoli drugje v tem sončnem sistemu, da baze razstavijo in da se v celoti razkrije njihova funkcija in namen.

V nadaljevanju zahtevamo, da se vsi živi ljudje, ki so sedaj v priporu nezemljanov takoj vrnejo v dobremem zdravstvenem in duševnem stanju, še naprej bomo zahtevali ugotovitev števila vseh ljudi, ki so bili ugrabljeni, ali zadržani iz strani Nezemljanov, vključno s tistimi, ki so umrli v ujetništvu. Poleg tega zahtevamo, da se vsi človeški biološki ali genetski materiali, odvzeti od posameznikov predočijo javnosti in uničijo, ter njihovo predvideno uporabo opredeli. Vse naprave, ki so bile vstavljene v žive posameznike, morajo biti razkrite in predstavljene tako, da jih je mogoče varno odstraniti.

Zahtevamo popolno javno razkritje namen in podatke programa hibridizacije, vključno z lokacijo, identiteto, in dejavnostjo vseh živih človeških zunajzemeljskih hibridov, bodisi na Zemlji ali kje drugje.

Naj bo znano, po vsem vesolju, da od tega trenutka naprej, lahko Nezemljani vstopijo v naš sončni sistem, se približajo naši Zemlji, letijo po našem nebu, stopijo na naša tla, ali vode le s popolnim soglasjem Zemeljskega ljudstva, ki je javno dostopno in odkrito izraženo z mednarodnim telesom, ki zastopa narod in ljudstva celotne Zemlje.

Mi torej slovesno izjavljamo, da so ljudje Zemlje svobodni in neodvisni ljudje, da so vsi ljudje s tem oproščeni vseh pripadnosti zunajzemeljskih pristojnosti, in da so vse politične in gospodarske povezave med njimi in prebivalci Zemlje popolnoma izničene, da je človeška rasa svobodna in suverena rasa v širši skupnosti vesolja, da je prevzela vso moč v tem sončnem sistemu, da sklene in vzdržuje mir, da vzpostavlja trgovinske in kulturne povezave, in izvaja vse druge ukrepe ki jih kot suverena planetarna rasa lahko upravičeno in etično izvede.

Končna izjava

Naj bo razumljeno, da pri sprejemanju te deklaracije o človeški samostojnosti, ljudje Zemlje, potrjujejmo našo prihodnost in usodo kot svobodna rasa v večji skupnosti inteligentnega življenja. Zavedamo se, da smo del te širše skupnosti in da bomo v daljšem časovnem obdobju, naleteli na različne rase zunaj našega sveta.

Za njih in za vse druge, izjavljamo, da naš namen ni osvajanje ali prevlada v vesolju. Izjavljamo, da so pravice in privilegiji, ki jih potrjujejo tukaj za nas, tudi za vse rase bitij ki bi jih srečali.

Pri pripravi naše deklaracijo človekovih samostojnosti, smo razglasili svoje pravice, odgovornosti, in privilegije kot svobodno raso z namenom, da bomo lahko sledili večji enotnost, miru in sodelovanju znotraj človeške družine brez neželenih ali neupravičenih vdorov in vmešavanja kakršnih koli zunanjih narodov ali sil iz širše skupnosti.

Mi razglašamo USTAVO kot izraz naše božanske pravice in častne namere za človeške družine in vse rase v vesolju, ki želijo biti svobodne.