הכרזת הריבונות האנושית

לגבי קשר עם אומות וכוחות חוצנים

אנו, אנשי כדור הארץ, מעניקים ברכות לכל הגזעים בקהילה הגדולה יותר של היקום. אנו מכירים במורשת המשותפת שלנו בפני בורא העולם והיקום כולו, גם הגלוי וגם הבלתי נראה. אנו מכריזים על כדור הארץ ככוכב בראשית של האנושות, עולם הבית שלנו והירושה הקדושה שלנו. אנו מתחייבים להלן לקיים ולשמר את כדור הארץ במשך כל הדורות הבאים. אנו קוראים לכל האנושות להתייחס לכל הגזעים בכל מקום בחכמה ובצדק, כאן על פני כדור הארץ וברחבי היקום.

זכויות יסוד

אנו, אנשי כדור הארץ, רואים את הצורך בחופש כאוניברסאלי. לפיכך, אנו סבורים כי כל הפרטים בכל העולמות נוצרים שווים וזוכים בידי הבורא בזכויות קדושות ובלתי ניתנות לביטול. הבסיסי בין אלה היא הזכות לחיות כגזע חופשי בכוכב הבראשית שלהם, עולם הבית שלהם; זכות ההגדרה העצמית, ההסתמכות העצמית והביטוי היצירתי; הזכות לחיים ללא דיכוי; והזכות לשאוף בחיים למטרה נעלה יותר ושליחות גבוהה יותר שהבורא סיפק לכל.

לפני הקהילה הגדולה יותר של היקום, אנו, אנשי כדור הארץ, קוראים כעת את זכויות היסוד הללו עבור עצמנו ועבור עולם הבית שלנו, יחד עם זכויות מסוימות שמקורן באופן טבעי, כולל:

זכות הריבונות. תושבי כדור הארץ יהיו בעלי שליטה עצמאית וחופשית, לא כפופים או תלויים בסמכות אחרת. שום כוח חוצני לא יעבור או יבטל את הריבונות האנושית של פלנטה זו.

זכות קדושה פלנטרית. ככוכב הבראשית שלנו, כדור הארץ יהיה חופשי מהתערבות, חודרנות, הפרעה או ניצול חוצניים, נפשיים ופיזיים כאחד. שום כוח חוצני לא יבצע גישה קרובה, או יקבל מסלול קרוב, או יבצע נחיתה כלשהי, או יעסוק בסחר, למעט באופן גלוי ובהסכמתם המפורשת של אנשי כדור הארץ שהושגו באמצעים דמוקרטיים.

זכות הקדוּשה של חומר ביולוגי וגנטי. שום כוח חוצני לא ייקח, יחזיק או ישתמש בחומר ביולוגי או גנטי אנושי לכל מטרה שהיא.

זכות השליטה. בתור ילידי הכוכב היחיד המאוכלס הידוע במערכת השמש הזו, אנו טוענים שמערכת השמש הזו היא תחום ההשפעה שלנו. לא ניתן להקים בסיסים חוצניים על גופים או תחנות המקיפים את כדור הארץ, וגם לא על כוכבי לכת או גופים אחרים של מערכת סולארית זו, אלא בהסכמתם המפורשת של אנשי כדור הארץ.

זכות הניווט בשלום. אנו טוענים לזכות לנסוע ולחקור בתוך מערכת השמש שלנו ללא הפרעה או הגבלה מכוחות חוצנים, ושומרים על הזכות לשלול גישה למערכת סולארית זו על ידי כוחות חוצניים כלשהם.

אנו, אנשי כדור הארץ, רואים זאת כאחריותנו החוקית לקבוע ולהגן על זכויות יסוד אלה, ולתת ולקבל עזרה העולה בקנה אחד עם זכויות אלה. במקרה של מחלוקת עם כוחות חוצנים, נטל ההוכחה לחפותו ייפול על אלה שאינם ילידי כדור הארץ.

ההערכה

כאשר במהלך האבולוציה שלהם נדרש ליחידים ילידי כוכב לכת להתאחד, להתעלות מעל הקונפליקטים וההבדלים שהפרידו ביניהם זה מזה, ולהניח בין סמכויות היקום ריבונות נפרדת ושווה, התחשבות מכבדת באותה ריבונות מחייבת אותם להצהיר על הגורמים המובילים אותם למצב פעולה זה.

אף על פי שכדור הארץ עבר היסטוריה ארוכה של ביקורים חוץ-ארציים, המצב הנוכחי הוא שאנשי כדור הארץ סובלים מההשפעות של התערבות עולמית חוצנית בענייני אנוש. התערבות זו מנצלת אסטרטגיה של הטעיה, מניפולציה וניצול, שמטרתה שליטה על האנושות, שתביא לאובדן החופש האנושי וההגדרה העצמית. כעת זכותם וחובתם הקדושה של אנשי כדור הארץ להתנגד, לדחות ולהדוף את ההתערבות החוצנית הזו, להכריז ולהגן על ריבונותנו, על חירותנו ועל עצמאותנו מכל הכוחות החוץ-ארציים.

ניתן להפרות אלה להישקל על ידי התומכים במטרה הנעלה של חופש ברחבי כל קהילת היקום הגדולה:

כוחות חוצנים מתערבים סירבו לחשוף בפתיחות ולהראות את טיבם וכוונת פעילותם בכדור הארץ ובסביבתו. נוכחות חוץ-ארצית זו היא חשאית, סמויה, בלתי מוזמנת ולא מאושרת על ידי אנשי כדור הארץ. כוחות חוצנים אלה הסתירו את זהותם שלהם, את הבריתות הפוליטיות או הכלכליות שלהם ואת הבריתות, כמו גם את הרשויות והסמכויות שהם משרתים.

כפי שמתברר יותר ויותר ממעשיהם, כוחות חוצנים מתכוונים לנצל את כדור הארץ, את מקורותיו ואת אנשיו, ועוסקים בתוכנית שיטתית של יישוב האנושות והפיכתה למדינת חסות כפופה שתישלט על ידי סוכנים של כוחות חוצנים אלה. ההתערבות והכיבוש החוצני מבקשים רווח מסחרי, כוח כלכלי ואת היתרון האסטרטגי שמציע עולם זה ביחס לעולמות אחרים.

כוחות חוצנים הפרו שוב ושוב ובלא להענש את החוקים הלאומיים והבינלאומיים של אנשי כדור הארץ. עבירות אלה, שנמשכות עד היום, כללו הפרה של המרחב האווירי המוגבל; חטיפה ותובלה של בני אדם ללא הסכמתם; רצח, אונס, עינויים, התעללות מינית, רבייה בבני אדם וניסויים אכזריים; גניבה וסחר של חומרים ביולוגיים וגנטיים אנושיים; גניבה וסחר במשאבי הטבע של כדור הארץ; השפעה נפשית ופסיכולוגית סמויה; הטלת מום בבני אדם ובעלי חיים; התעסקות וביטול מערכות הגנה צבאיות; וחדירה חשאית לתוך החברה האנושית.

כוחות חוצנים ניהלו משא ומתן בחשאי על בריתות והסכמים עם אנשים וקבוצות אנושיות, ללא הסכמה מדעת של אנשי כדור הארץ.

כוחות חוצנים ניסו בשיטתיות לשכנע ולהטעות את בני האדם באמצעות הענקת תקוות שווא והבטחות לעושר, כוח והגנה; הצלה מקטסטרופה פלנטרית; חברות ב”פדרציה גלקטית “; וישועה רוחנית והארה.

כוחות חוצנים ניצלו והחריפו את העימותים האנושיים כדי לשרת את מטרותיהם.

כוחות חוץ-ארציים החלישו את האנושות בכך שהובילו אותנו להאמין שאנחנו יכולים רק לשרוד בעזרתם ובטכנולוגיה המתקדמת שלהם, ובכך לטפח את התלות המלאה שלנו בהם ולשלול את היכולת שלנו להבטיח את ההישרדות שלנו.

דרישות והצהרות

לפיכך, אנו, אנשי כדור הארץ, מצהירים בזאת על כל הבריתות וההסכמים שהיו קיימים בעבר בין כל ממשלה אנושית, קבוצה אנושית או אינדיבידואל אנושי וכל חוצנים שלא יהיו למבוטלים באופן מיידי, בטלים ומושעים לצמיתות. אנו דורשים כי כל הבריתות או הסכמים שכאלה שהיו קיימים בעבר ייחשפו במלואם ובפומבי. יש לנהל משא ומתן על כל הבריתות או הסכמים עתידיים בין ממשלות אנושיות, קבוצות אנושיות, או יחידים אנושיים וחוצנים, רק בהסכמתם המלאה של אנשי כדור הארץ, המובאים באופן פומבי וגלוי על ידי גוף דמוקרטי בינלאומי המייצג את המדינות והעמים של כדור הארץ.

אנו דורשים מכל החוצנים להפסיק כעת את כל הפעולות והפעילויות שלהם ובאופן מיידי להתפנות ולצאת מכדור הארץ וסביבתו כולל השמש, הירח, כדור הארץ וכל כוכבי הלכת של מערכת סולארית זו. זה כולל פינוים של לוויינים טבעיים או מלאכותיים, כמו גם כל החלל במערכת השמש.

אנו דורשים מכל ארגוני חוצנים שהקימו או הפעילו בסיסים בכדור הארץ, הירח שלו או בכל מקום אחר בתוך מערכת סולארית זו, לפרק את הבסיסים הללו ולחשוף במלואם את טיבם.

עוד אנו דורשים כי כל בני האדם החיים שנמצאים כעת במעצרם של חוצנים מוחזרים מייד במצב בריאותי טוב; יתר על כן, אנו דורשים פירוט מלא של כל בני האדם שנלקחו או מוחזקים על ידי חוצנים, כולל אלה שמתו בשבי. בנוסף, אנו דורשים להסביר ולהשמיד את כל החומרים הביולוגיים או הגנטיים האנושיים שנלקחו מאנשים כלשהם, ולפרט את השימוש המיועד להם. יש לזהות את כל המכשירים המושתלים אצל אנשים חיים כך שניתן יהיה להסירם בבטחה.

אנו דורשים גילוי פומבי מלא על מטרתם ופרטיה של תוכנית ההכלאה ברבייה החוץ-ארצית, לרבות המיקום, הזהות והפעילויות של כל ההכלאות האנושיות-חוצניות החיות, בין אם על פני כדור הארץ או במקום אחר.

יהיה זה ידוע ברחבי היקום שמרגע זה והלאה, חוצנים רשאים להיכנס רק למערכת השמש שלנו, להתקרב לכדור הארץ שלנו, לעוף בשמינו, לדרוך על אדמתנו, או להיכנס למים שלנו בהסכמתם המפורשת של אנשי כדור הארץ.

אנו, אם כן, מצהירים בזאת שאנשי כדור הארץ הינם וצריכים להיות עם חופשי ועצמאי; כי כל בני האדם פטורים בזאת מכל אמונים לכוחות חוץ-ארציים, ושכל הקשרים הפוליטיים והכלכליים בינם לבין אנשי כדור הארץ מבוטלים לחלוטין; שכגזע חופשי וריבוני בקהילה הגדולה של היקום, אנו מקבלים את מלוא הכוח בתוך מערכת השמש הזו להנחיל שלום, לפתוח במלחמה, לייצר בריתות, להקים מסחר ולנקוט בכל הפעולות האחרות אשר גזע פלנטרי ריבוני עשוי בצדק לעשות מבחינה אתית.

הצהרה מסכמת

יש להבין כי בעת הכרזת הריבונות האנושית הזו אנו, אנשי כדור הארץ, מאשרים את עתידנו וגורלנו כגזע חופשי בתוך קהילת היקום הגדולה יותר של חיים תבוניים. אנו מכירים בכך שאנו חלק מקהילה גדולה יותר זו וכי אנו עתידים לאורך זמן להיתקל בגזעים רבים ומגוונים מעבר לעולמנו.

להם ולכל האחרים אנו מצהירים בזאת כי כוונתנו אינה כיבוש או שליטה בחלל. אנו מצהירים כי הזכויות והפריבילגיות שאנו מאשרים כאן לעצמנו, אנו מאשרים גם על כל גזעי היצורים אשר אנו עשויים להיתקל בהם.

בבואנו להכריז על הצהרת ריבונותנו וחירותנו אנו מכריזים על זכויותינו, אחריותנו והפריבילגיות שלנו כגזע חופשי על מנת שנוכל לחתור לאחדות, שלום ושיתוף פעולה רב יותר בתוך המשפחה האנושית ללא חדירה והתערבות בלתי רצויה או בלתי מוצדקת מצד כל גורם חיצוני, מדינה או כוח מקהילת היקום הגדולה. אנו מכריזים את ההכרזה הזו כביטוי לזכותנו הקדושה ולכוונתנו הראויה למשפחת האדם ולכל הגזעים ביקום המבקשים להיות חופשיים.