Η Διακήρυξη της Ανθρώπινης Κυριαρχίας

Σχετικά με την Επαφή με Εξωγήινα Έθνη και Δυνάμεις

Εμείς, οι Άνθρωποι της Γης, αποστέλλουμε χαιρετισμούς σε όλες τις φυλές στην Ευρύτερη Κοινότητα του Σύμπαντος. Αναγνωρίζουμε την κοινή κληρονομιά μας ενώπιον του Δημιουργού όλου του Σύμπαντος, ορατού και αόρατου. Δηλώνουμε τον πλανήτη Γη, ως Πλανήτη της Γένεσης της ανθρωπότητας, Κοσμικό Οίκο μας, και ιερή κληρονομιά μας. Δεσμευόμαστε εφεξής να συντηρήσουμε και να διατηρήσουμε την Γη για όλες τις επόμενες γενιές. Καλούμε όλη την ανθρωπότητα να συμπεριφερθεί  προς όλες τις φυλές παντού με σοφία και δικαιοσύνη, εδώ στη Γη και σε όλο το Σύμπαν.

Θεμελιώδη Δικαιώματα

Εμείς, οι Άνθρωποι της Γης, θεωρούμε την ανάγκη για ελευθερία, συμπαντική. Επομένως, υποστηρίζουμε ότι όλα τα άτομα σε όλους τους κόσμους είναι γεννημένα ίσα και προικισμένα από το Δημιουργό με ιερά και αναφαίρετα δικαιώματα. Θεμελιώδη μεταξύ αυτών είναι το δικαίωμα να ζούνε ως ελεύθερη φυλή στον Πλανήτη της Γένεσης τους, τον Κοσμικό τους Οίκο, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, της αυτάρκειας και της δημιουργικής έκφρασης· το δικαίωμα στη ζωή χωρίς καταπίεση· και το δικαίωμα να ακολουθείται στη ζωή ένας υψηλότερος σκοπός και μια υψηλότερη αποστολή που ο δημιουργός έχει εξασφαλίσει για όλους.

Ενώπιον της Ευρύτερης Κοινότητας του Σύμπαντος, εμείς, οι Άνθρωποι της Γης, επικαλούμαστε τώρα αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα για τον εαυτό μας και για τον Κοσμικό μας Οίκο, μαζί με συγκεκριμένα δικαιώματα που προκύπτουν φυσιολογικά από αυτά, και συμπεριλαμβάνουν:

  • Το δικαίωμα της κυριαρχίας.Οι άνθρωποι της γης θα είναι αυτοδιοίκητοι και ανεξάρτητοι, χωρίς να είναι υποτελείς ούτε εξαρτώμενοι από οποιαδήποτε άλλη αρχή. Καμιά εξωγήινη δύναμη δεν θα παραβεί ή θα καταργήσει την ανθρώπινη κυριαρχία αυτού του πλανήτη.
  • Το δικαίωμα του πλανητικού απαραβίαστου . Σαν Πλανήτης Γένεσης μας, η Γη θα είναι απαλλαγμένη από εξωγήινη επέμβαση, παρείσφρηση, παρέμβαση, και εκμετάλλευση, είτε διανοητική είτε σωματική. Καμία εξωγήινη δύναμη δεν θα κάνει στενή προσέγγιση, ούτε θα επιχειρήσει στενή τροχιά, ούτε θα κάνει οποιαδήποτε προσγείωση, ούτε θα ασχοληθεί με εμπόριο, εκτός από ανοιχτό εμπόριο με την εκφρασμένη συγκατάθεση των Ανθρώπων της Γης που έχει επιτευχθεί μέσω δημοκρατικών μέσων.
  • Το δικαίωμα της ιερότητας του βιολογικού και γεννητικού υλικού. Καμία εξωγήινη δύναμη δεν θα πάρει, θα κατέχει, ή θα χειραγωγήσει ανθρώπινο βιολογικό ή γεννητικό υλικό για οποιοδήποτε σκοπό.
  • Το δικαίωμα της κατοχής. Σαν ο αυτόχθων λαός του μόνου γνωστού κατοικημένου πλανήτη αυτού του Ηλιακού Συστήματος, απαιτούμε αυτό το Ηλιακό Σύστημα ως σφαίρα επιρροής μας. Καμία εξωγήινη βάση δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε σκάφη ή σταθμούς που έχουν τροχιά γύρω από την Γη, ούτε σε άλλους πλανήτες ή σκάφη αυτού του Ηλιακού Συστήματος, πλην ρητής συγκατάθεσης των Ανθρώπων της Γης.
  • Το δικαίωμα ειρηνικής ναυσιπλοΐας. Απαιτούμε το δικαίωμα να ταξιδεύουμε και να εξερευνούμε εντός του Ηλιακού μας Συστήματος χωρίς παρέμβαση ή περιορισμό από εξωγήινες δυνάμεις, και διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε πρόσβαση σε αυτό το Ηλιακό Σύστημα σε οποιεσδήποτε εξωγήινες δυνάμεις.

Εμείς, οι Άνθρωποι της Γης, θεωρούμε αυτό ως νόμιμη ευθύνη μας να βεβαιώσουμε και να υπερασπίσουμε αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα, και να δώσουμε και να λάβουμε βοήθεια σύμφωνα με αυτά τα δικαιώματα. Στην περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με εξωγήινες δυνάμεις, το φορτίο απόδειξης της αθωότητας θα αφορά εκείνους που δεν είναι ιθαγενείς της Γης.

Η Εκτίμηση

Όταν κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του γίνεται απαραίτητο για τον αυτόχθονα λαό ενός πλανήτη να ενωθεί, να ξεπεράσει τις συγκρούσεις και τις διαφορές που τον έχουν χωρίσει, και να αναλάβει μεταξύ των δυνάμεων του Σύμπαντος μια ξεχωριστή και ίση κυριαρχία, μία σεβαστή εξέταση αυτής της κυριαρχίας απαιτεί να δηλώσουν τα αίτια που την ωθούν σε αυτήν την παρούσα πορεία δράσης.

Αν και η Γη έχει υποβληθεί σε μια μακροχρόνια ιστορία εξωγήινης επίσκεψης, η παρούσα κατάσταση είναι πως οι Άνθρωποι της Γης υφίστανται τώρα τις επιδράσεις μιας παγκόσμιας εξωγήινης επέμβασης στις ανθρώπινες υποθέσεις. Αυτή η επέμβαση χρησιμοποιεί μια στρατηγική εξαπάτησης,, επιρροής και εκμετάλλευσης, ο στόχος της οποίας είναι ο έλεγχος επί της ανθρωπότητας, ο οποίος θα οδηγήσει στην απώλεια της ανθρώπινης ελευθερίας και αυτοδιάθεσης. Είναι τώρα το ιερό δικαίωμα και καθήκον των Ανθρώπων της Γης να καταπολεμήσουν, να αντισταθούν, και να αποκρούσουν αυτήν την εξωγήινη επέμβαση, να δηλώσουν και να υπερασπίσουν την κυριαρχία μας, την ελευθερία μας, και την ανεξαρτησία μας από όλες τις εξωγήινες δυνάμεις.

Να εξετασθούν οι προκείμενες παραβιάσεις από εκείνους που υποστηρίζουν την αιτία της ελευθερίας παντού στη Ευρύτερη Κοινότητα:

Επεμβαίνουσες εξωγήινες δυνάμεις έχουν αρνηθεί να αποκαλύψουν ανοιχτά και να φανερώσουν τη φύση και την πρόθεση των δραστηριοτήτων τους επάνω και γύρω από την Γη. Αυτή η εξωγήινη παρουσία είναι κρυφή, συγκεκαλυμμένη, απρόσκλητη και απαράδεκτη από τους Ανθρώπους της Γης. Αυτές οι εξωγήινες δυνάμεις έχουν κρύψει την ταυτότητά τους, τις πολιτικές ή οικονομικές συμμαχίες και υποταγές τους, καθώς επίσης και τις αρχές και τις δυνάμεις που υπηρετούν.

  • Όπως γίνεται όλο και πιο φανερό από τις πράξεις τους, οι εξωγήινες δυνάμεις σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν τη γη, τους πόρους της, και τους ανθρώπους της, και συμμετέχουν σε ένα συστηματικό πρόγραμμα αποικισμού της ανθρωπότητας σε μια υποταγμένη πολιτεία πελατών που κυβερνάται από τους πράκτορες αυτών των εξωγήινων δυνάμεων. Η εξωγήινη επέμβαση και κατοχή επιδιώκει το εμπορικό κέρδος, την οικονομική δύναμη, και το στρατηγικό πλεονέκτημα που προσφέρεται από αυτόν τον κόσμο σε σχέση με άλλους κόσμους.
  • Εξωγήινες δυνάμεις έχουν επανειλημμένα και ατιμώρητα παραβιάσει εθνικούς και διεθνείς νόμους των γήινων λαών. Αυτές οι παραβάσεις, που συνεχίζονται ακόμα και σήμερα, έχουν περιλάβει την παραβίαση του περιορισμένου εναέριου χώρου· απαγωγή και μεταφορά ανθρώπων χωρίς τη συγκατάθεσή τους· δολοφονίες, βιασμοί, βασανιστήρια, σεξουαλική κακοποίηση, διασταύρωση με ανθρώπους, και  απάνθρωπο πειραματισμό· κλοπή και εμπόριο ανθρώπινων βιολογικών και γεννητικών υλικών· κλοπή και εμπόριο φυσικών πόρων της Γης· συγκεκαλυμμένη διανοητική και ψυχολογική επιρροή· ακρωτηριασμοί ανθρώπων και ζώων· παρέμβαση και θέση εκτός λειτουργίας στρατιωτικών αμυντικών συστημάτων και μυστική διείσδυση στην ανθρώπινη κοινωνία.
  • Εξωγήινες δυνάμεις έχουν διαπραγματευτεί κρυφά συνθήκες και συμφωνίες με ανθρώπινα άτομα και ομάδες, χωρίς την ενημερωμένη συγκατάθεση των Ανθρώπων της Γης.
  • Εξωγήινες δυνάμεις έχουν προσπαθήσει συστηματικά να πείσουν και να παραπλανήσουν ανθρώπους μέσω της καλλιέργειας ψεύτικων ελπίδων και υποσχέσεων, πλούτου, δύναμης, και προστασίας· διάσωση από πλανητική καταστροφή· ιδιότητα μέλους σε μια “γαλακτική ομοσπονδία”· πνευματική σωτηρία και διαφωτισμό.
  • Εξωγήινες δυνάμεις έχουν εκμεταλλευτεί και παροτρύνουν ανθρώπινες συγκρούσεις για να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους σκοπούς.

Εξωγήινες δυνάμεις έχουν εξασθενήσει την ανθρωπότητα με το να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι μπορούμε μόνο να επιζήσουμε με τη βοήθειά τους και την προηγμένη τεχνολογία τους, καλλιεργώντας έτσι την πλήρη εξάρτησή μας από αυτούς και αρνούμενοι τη δυνατότητά μας να εξασφαλίσουμε την ίδια μας επιβίωση.

Απαιτήσεις και Διακηρύξεις

Συνεπώς, εμείς, οι Άνθρωποι της Γης, διακηρύσσουμε με το παρόν έγγραφο όλες τις προηγουμένως υπάρχουσες συμφωνίες ή συνθήκες μεταξύ οποιασδήποτε ανθρώπινης κυβέρνησης, ομάδας, ή ατόμου και οποιουσδήποτε εξωγήινους τελείως άκυρες και σε μόνιμη ανακοπή. Απαιτούμε οποιεσδήποτε τέτοιες, προηγούμενες υπάρχουσες συνθήκες ή συμφωνίες να αποκαλυφθούν πλήρως και δημοσίως. Οποιεσδήποτε μελλοντικές συμφωνίες ή συνθήκες μεταξύ ανθρώπινων κυβερνήσεων, ομάδων, ή ατόμων και εξωγήινων πρέπει να διαπραγματευτούν μόνο με την πλήρη συγκατάθεση των Ανθρώπων της Γης, δημοσίως και φανερά ειπωμένες από ένα διεθνές δημοκρατικό σώμα που αντιπροσωπεύει τα έθνη και τους λαούς της γης. Απαιτούμε όλοι οι εξωγήινοι να πάψουν τώρα όλες τις επιχειρήσεις και τις δραστηριότητες τους, να εγκαταλείψουν και να αναχωρήσουν αμέσως από τη Γη και τα περίχωρα της, συμπεριλαμβάνοντας τον Ήλιο, την Σελήνη της Γης, και όλους τους πλανήτες αυτού του Ηλιακού Συστήματος.

Αυτό συμπεριλαμβάνει την εγκατάλειψη οποιωνδήποτε φυσικών ή τεχνητών δορυφόρων, καθώς επίσης και όλο το χώρο του διαστήματος μέσα στο Ηλιακό μας Σύστημα. Απαιτούμε από όλες τις εξωγήινες οργανώσεις που έχουν εγκαταστήσει ή λειτουργούν βάσεις στη Γη, στην Σελήνη της, ή οπουδήποτε αλλού μέσα σε αυτό το Ηλιακό Σύστημα, να αποσυναρμολογήσουν αυτές τις βάσεις και να αποκαλύψουν πλήρως τη φύση τους.

Επιπλέον απαιτούμε την άμεση επιστροφή όλων των ζωντανών ανθρώπων που είναι τώρα προφυλακισμένοι από εξωγήινους, σε καλή υγεία.Περαιτέρω, απαιτούμε έναν πλήρη απολογισμό όλων των ανθρώπων που έχουν παρθεί ή κρατηθεί από εξωγήινους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν πεθάνει στην αιχμαλωσία. Επιπλέον, απαιτούμε όλα τα ανθρώπινα βιολογικά ή γεννητικά υλικά που πάρθηκαν από οποιαδήποτε άτομα να αιτιολογηθούν και να καταστραφούν και η προοριζόμενη χρήση τους να δηλωθεί. Οποιεσδήποτε εμφυτευμένες συσκευές σε ζωντανά άτομα πρέπει να προσδιοριστούν, έτσι ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν ακίνδυνα.

Απαιτούμε την πλήρη δημόσια αποκάλυψη του σκοπού και των λεπτομερειών του εξωγήινου προγράμματος υβριδοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας, της ταυτότητας και των δραστηριοτήτων όλων των ανθρώπινο-εξωγήινων υβριδίων, είτε στη Γη είτε αλλού.

Ας γίνει γνωστό παντού στο Σύμπαν ότι από δω και μπρος, οι εξωγήινοι μπορούν μόνο να μπούνε στο Ηλιακό Σύστημα μας, να πλησιάσουν την Γη μας, να πετάξουν στους ουρανούς μας, να βάλουν το πόδι στο έδαφος μας ή να μπούνε στα ύδατα μας ΜΟΝΟ με τη ρητή συγκατάθεση των Ανθρώπων της Γης.

Επομένως, εμείς δηλώνουμε επισήμως ότι οι Άνθρωποι της Γης είναι και πρέπει να είναι ένας ελεύθερος και ανεξάρτητος λαός· ότι όλοι οι άνθρωποι απαλλάσσονται με το παρόν έγγραφο από οποιαδήποτε υποταγή σε εξωγήινες δυνάμεις και ότι όλες οι πολιτικές και οικονομικές διασυνδέσεις μεταξύ τους και των Ανθρώπων της Γης είναι ολοκληρωτικά διαλυμένες· ότι ως ελεύθερη και κυρίαρχη φυλή στη Ευρύτερη Κοινότητα του Σύμπαντος, αναλαμβάνουμε πλήρη εξουσία μέσα σε αυτό το Ηλιακό Σύστημα για να συνάπτουμε την ειρήνη, να κηρύσσουμε πόλεμο, να συνάπτουμε συμμαχίες, να καθιερώνουμε εμπόριο και να αναλάβουμε όλες τις άλλες ενέργειες που μια κυρίαρχη πλανητική φυλή μπορεί να κάνει δικαίως και ηθικά.

Τελική Ανακοίνωση

Να γίνει κατανοητό ότι κάνοντας αύτη την Δήλωση της Ανθρώπινης Κυριαρχίας, εμείς, οι Άνθρωποι της Γης, βεβαιώνουμε το μέλλον και το πεπρωμένο μας ως μια ελεύθερη φυλή εντός μιας Ευρύτερης Κοινότητας νοήμονας ζωής. Αναγνωρίζουμε ότι είμαστε ένα μέρος αυτής της Ευρύτερης Κοινότητας και ότι μας προορίζεται, κατά τη διάρκεια του χρόνου, να συναντήσουμε πολλές διαφορετικές φυλές από πέρα από τον κόσμο μας.

Σε αυτές και σε όλες τις άλλες (φυλές), δηλώνουμε, με το παρόν έγγραφο, ότι η πρόθεσή μας δεν είναι κατάκτηση ή κυριαρχία στο διάστημα. Δηλώνουμε ότι τα δικαιώματα και τα προνόμια που βεβαιώνουμε εδώ για μας, βεβαιώνουμε επίσης για όλες τις φυλές των όντων που τυχών να συναντήσουμε.

Στην παραγωγή της Δήλωσης της Ανθρώπινης Κυριαρχίας μας, διακηρύσσουμε τα δικαιώματα, τις ευθύνες, και τα προνόμια μας ως ελεύθερη φυλή έτσι ώστε να μπορούμε να ακολουθήσουμε μεγαλύτερη ενότητα, ειρήνη και συνεργασία εντός της ανθρώπινης οικογένειας χωρίς την ανεπιθύμητη ή αδικαιολόγητη παρείσφρηση και παρέμβαση από οποιοδήποτε εξωτερικό έθνος ή δύναμη από τη Ευρύτερη Κοινότητα. Κάνουμε αυτήν την προκήρυξη ως έκφραση του Θείου δικαιώματος και της αξιότιμης πρόθεσής μας για την ανθρώπινη οικογένεια και για όλες τις φυλές στο Σύμπαν που επιδιώκουν να είναι ελεύθερες.