Декларация за Суверенитета на Човечеството

Относно Контакта с Извънземните Раси и Сили

Ние, Хората на Земята, поздравяваме всички раси във Великата Общност на Вселената. Ние признаваме нашето общо наследство пред Създателя на цялата Вселена, видима и невидима. Ние обявяваме планетата Земя за Планета на Произход на човечеството, наш Роден свят и наше свещено наследство. Обещаваме занапред да поддържаме и съхраняваме Земята за всички бъдещи поколения. Ние призоваваме цялото човечество да се отнася към всички раси, тук на Земята и в цялата Вселена, с мъдрост и справедливост.

Основни Права

Ние, Хората на Земята, считаме, че нуждата от свобода е универсална. Ето защо, ние смятаме, че всички индивиди във всички светове, са създадени равни и са дарени от Творецът със свещени и неотменими права. Основни между тях са правото на съществуване като свободна раса на тяхната Родна Планета, на техния Роден Свят; Правото на самоопределение, самодостатъчност и творческо изразяване; правото на живот без потисничество; и правото на стремеж към преследване на по-висша цел в живота и по-велик зов, който Създателят е предоставил на всички. Пред Великата Общност на Вселената, ние, Хората на Земята, сега се позоваваме на тези основни права за себе си и за нашия Роден свят, заедно с някои права, които естествено произтичат от тях, включително:

 • Правото на суверенитет: Хората на Земята трябва да се самоуправляват и да бъдат независими от друга власт. Никаква извънземна сила не трябва да нарушава или отменя човешкия суверенитет на тази планета. 
 • Правото на планетарна неприкосновеност. Като наша Родна Планета, Земята трябва да бъде свободна от извънземна интервенция, от проникване, от намеса или от експлоатация, както психическа, така и физическа. Никакви извънземни сили не трябва да приближават, да бъдат в близка орбита, да извършват кацания или да осъществяват търговия, освен открито и с изразеното съгласие на Хората на Земята, което да бъде постигнато по демократичен начин.
 • Правото на неприкосновеност на биологичния и генетичен материал. Никоя извънземна сила не може да взима, да притежава или да манипулира човешки биологичен или генетичен материал с каквато и да било цел.
 • Правото на заетост. Като местно население на една населена планета от тази Слънчева Система, ние заявяваме, че тази Слънчева Система е наша сфера на влияние. Никакви извънземни бази не могат да се изграждат върху тела или станции, обикалящи около Земята, както и върху други планети или тела от тази Слънчева Система, без изричното съгласие на Хората на Земята.
 • Правото на мирна навигация. Ние заявяваме правото си да пътуваме и изследваме в рамките на нашата Слънчева Система, без намеса или ограничения от страна на извънземни сили и запазваме правото си да отказваме достъп до тази Слънчева Система на някои извънземни сили. Ние, Хората на Земята, считаме за наша законна отговорност да отстояваме и защитаваме тези основни права и да предоставяме и получаваме помощ, съответстваща на тези права. В случай на спор с извънземни сили, тежестта за доказване на невинност ще понесат тези, които не са жители на Земята.

 Равносметката

Когато в хода на своята еволюция е необходимо местните хора на една планета да се обединят, да загърбят конфликтите и различията, които ги разделят едни от други и да приемат сред силите на Вселената отделен и равен суверенитет, уважителното разглеждане на този суверенитет изисква, те да декларират причините, които ги подтикват към споменатия начин на действие.

Въпреки че Земята е претърпяла дълга история на извънземни посещения, в настоящата ситуация, Хората на Земята страдат от влиянието на глобалната извънземна намеса в човешките дела. Тази намеса използва стратегия на измама, манипулация и експлоатация, и има за цел да контролира човечеството, което ще доведе до загуба на човешката свобода и самоопределение. Свещено право и дълг на Хората на Земята, е да се противопоставят, да се съпротивляват и да отблъснат тази външна намеса, да декларират и защитят нашия суверенитет, нашата свобода и независимост от всички извънземни сили.

Нека тези нарушения бъдат разгледани от всички онези, които подкрепят каузата за свобода във Великата Общност:

 • Намесващите се извънземни сили отказват да разкрият и открито да покажат същността и намеренията на своята дейност на Земята и около нея. Това извънземно присъствие е нелегално, тайно, неканено и неодобрено от Хората на Земята. Тези извънземни сили укриват своята идентичност, своите политически, икономически съюзи и съюзници, както и властите, и силите, на които служат.
 • Както става все по-очевидно от техните действия, извънземните сили възнамеряват да експлоатират Земята, нейните ресурси и хора, и да участват в систематична програма за колонизиране на човечеството в подчинена и зависима държава, управлявана от агенти на тези извънземни сили. Извънземната намеса и окупация се стреми към търговска печалба, икономическа мощ и стратегическо преимущество, което притежава този свят по отношение на други светове.

Извънземните сили многократно и безнаказано са нарушавали националните и международни закони на Хората на Земята. Тези престъпления, които продължават и днес, включват нарушаване на въздушното пространство; отвличане и транспортиране на хора без тяхното съгласие; убийства, изнасилвания, изтезания, сексуално малтретиране, кръстосване с хора и жестоко експериментиране; кражба и търговия  с човешки биологичен и генетичен материал; кражба и търговия с природни ресурси на Земята; прикрито психическо и психологическо влияние; осакатяване на хора и животни; подправяне и изключване на военни защитни системи; и тайно проникване в човешкото общество.

 • Извънземните сили са осъществили тайни договори и споразумения с човешки индивиди и групи, без информираното съгласие на Хората на Земята.
 • Извънземните сили систематично се опитват да убедят и заблудят хората чрез фалшиви надежди и обещания за богатство, власт и защита; спасяване от планетарна катастрофа; членство в “галактическа федерация”; и духовно спасение и просветление.
 • Извънземните сили използват и изострят човешките конфликти, за да служат на собствените им цели.
 • Извънземните сили обезсилват човечеството, като ни карат да вярваме, че можем да оцелеем само и единствено с тяхната помощ и с техните съвременни технологии, като по този начин засилваме пълната си зависимост от тях и отричаме способността си да осигурим собственото си оцеляване.

Искания и Заявления

Съответно ние, Хората на Земята, с настоящото декларираме всички съществуващи преди това споразумения и договори между човешки правителства, групи или физически лица и извънземни представители, незабавно да бъдат нищожни и окончателно анулирани. Ние настояваме всички такива съществуващи по-рано договори или споразумения да бъдат изцяло и публично оповестени. Всички бъдещи споразумения или договори между човешки правителства, групи или физически лица и извънземни, трябва да бъдат публично и открито договорени само с пълното съгласие на Хората на Земята, публично и открито, изразено от международен демократичен орган, представляващ народите на Земята.

Настояваме всички извънземни да спрат всякакви операции и дейности, и незабавно да напуснат Земята и околностите и, включително Слънцето, Луната и всички планети в Слънчевата Система. Това включва освобождаването на всички естествени или изкуствени спътници, както и на цялото пространство в Слънчевата Система.

Настояваме всички извънземни организации, които са създали или експлоатирали бази на Земята, на нейната Луна или където и да било в Слънчевата Система, да разградят тези бази и да разкрият напълно природата си. 

Настояваме също така, всички живи хора, които са задържани от извънземни, незабавно да бъдат върнати в добро здраве; освен това изискваме пълен отчет за всички хора, които са отвличани или задържани от извънземни, включително онези, които са умрели в плен. Освен това настояваме, всички човешки биологични или генетични материали, взети от които и да било лица, да бъдат отчетени и унищожени, и тяхното предназначение да бъде идентифицирано. Всички устройства, имплантирани в живи индивиди, трябва да бъдат идентифицирани, така че да могат да бъдат безопасно отстранени. 

Изискваме пълно публично оповестяване на целта и подробностите на програмата за извънземна хибридизация, включително местоположението, идентичността и дейностите на всички живи човешки извънземни хибриди, независимо дали са на Земята или другаде. 

Нека бъде известно във Вселената, че от този момент нататък, извънземните могат да влизат в нашата Слънчева Система, да  приближават нашата Земя, да летят в нашето небе, да стъпват на нашата почва или да влизат в нашите води, само с изричното съгласие на Хората на Земята.

Ние, следователно, тържествено заявяваме, че Хората на Земята са и трябва да бъдат свободни и независими хора; че всички хора са свободни от всякаква лоялност към извънземни сили, и че всички политически и икономически връзки между тях и Хората на Земята са напълно анулирани; че като свободна и суверенна раса във Великата Общност на Вселената, Ние приемаме цялата власт в Слънчевата Система да сключваме мир, да обявяваме война, да сключваме съюзи, да осъществяваме търговия и всички останали дейности, които една суверенна планетарна раса може правно и етично да извършва. 

Заключителни Бележки  

Нека бъде ясно, че при изготвянето на тази Декларация за Човешката Независимост ние, народът на Земята, потвърждаваме нашето бъдеще и съдба като свободна раса в рамките на Великата Общност на интелигентния живот. Признаваме, че сме част от тази Велика  Общност и че съдбата ни е отредила да се сблъскаме с много различни раси отвъд нашия свят.

На тях и на всички останали, ние заявяваме, че нашето намерение не е завоевание или господство в космоса. Заявяваме, че правата и привилегиите, които създадохме тук за нас, важат за всички същества от всички раси, които бихме могли да срещнем. 

При изготвянето на нашата Декларация за Правата на Човечеството, ние провъзгласяваме нашите права, отговорности и привилегии като свободна раса, за да можем да постигнем по-голямо единство, мир и сътрудничество в рамките на човешкото семейство, без нежелано или неоправдано проникване и намеса от страна на която и да е външна раса или сила от Великата Общност. Ние оповестяваме тази прокламация като израз на нашето Божествено право и достойно намерение за човешкото семейство и за всички раси във Вселената, които се стремят да бъдат свободни.           

                        www.humansovereignty.org