Declarația Suveranității Umane

Referitor la Contactul cu Națiunile și Forțele Extraterestre.

Noi, Oamenii de pe Pământ, transmitem salutări tuturor raselor din Mai Marea Comunitate a Universului. Noi recunoaștem moștenirea noastră comună în fața Creatorului Universului, atât vizibil cât și invizibil. Noi declarăm planeta Pământ ca Planeta de Geneză a Umanității, Lumea Noastră Natală și moștenirea noastră sacră. Noi ne angajăm de acum înainte să susținem și să păstrăm Pământul pentru toate generațiile ce vor veni. Noi facem apel la întreaga umanitate să trateze toate rasele, de oriunde, cu înțelepciune și justiție, aici pe Pământ și în întregul Univers.

Drepturi fundamentale

Noi, Oamenii de pe Pământ, considerămnevoia de libertate a fi universală. Prin urmare, noi considerăm că toți indivizii din toate lumile sunt creați egali și sunt înzestrați de către Creator cu drepturi sacre și inalienabile. Fundamental între acestea este dreptul de a exista ca rasă liberă pe Planeta Lor de Geneză, Lumea Lor Natală; dreptul autodeterminării, autosuficienței și expresiei creative, dreptul la viață fără asuprire și dreptul de a urmări în viață un scop mai înalt și o chemare superioară pe care Creatorul le-a oferit tuturor.

În fața Mai Marii Comunități a Universului, noi, Oamenii de pe Pământ, invocăm acum aceste drepturi fundamentale pentru noi și Lumea Noastră Natală, alături de anumite drepturi care derivă natural din acestea, astfel:

 • Dreptul la suveranitate. Oamenii de pe Pământ trebuie să fie autonomi și independenți, fără a fi sub și nici dependenți de oricare altă autoritate. Nicio forță extraterestră nu se va opune sau nu va abroga suveranitatea umană a acestei planete.
 • Dreptul sanctității planetare. Ca Planetă a noastră de Geneză, Pământul va fi liber de intervenție, intruziune, interferență sau exploatare, atât mentală cât și fizică. Nicio forță extraterestră nu trebuie să se apropie, sau să își asume o orbită apropiată, sau să efectueze orice aterizare, sau să se angajeze în comerț, exceptând în mod deschis și cu consimțământul exprimat al Oamenilor de pe Pământ, realizat prin mijloace democratice.
 • Dreptul sanctității materialului biologic și genetic. Nicio putere extraterestră nu are permisiunea să-și însușească, posede sau manipuleze materialul genetic sau biologic uman, oricare ar fi motivul invocat.
 • Dreptul ocupației. Ca nativi ai singurei planete cunoscută ca locuită în Sistemul Solar, revendicăm acest Sistem Solar ca sfera noastră de influență. Nicio bază extraterestră nu poate fi stabilită, atât pe corpuri sau stații ce orbitează Pământul, cât nici pe alte planete sau corpuri ale acestui Sistem Solar, exceptând cu consimțământul exprimat al Oamenilor de pe Pământ.
 • Dreptul la navigare pașnică. Noi exprimăm dreptul de a călători și explora Sistemul Solar, fără vreo interferență sau limitare din partea forțelor extraterestre și ne menținem dreptul de a refuza accesul în acest Sistem Solar, oricărei forțe extraterestre.

Noi, Oamenii de pe Pământ, considerăm responsabilitatea noastră de drept de a afirma și apăra aceste drepturi fundamentale și de a da și primi sprijin în concordanță cu aceste drepturi. În cazul oricărei dispute cu forțe extraterestre, sarcina dovedirii nevinovăției le va reveni celor care nu sunt nativi ai Pământului.

Evaluarea

Atunci când în cursul evoluției lor devine o necesitate pentru nativii unei planete să se unească, să transceandă conflictele și diferențele care i-au separat pe ei unul de altul și să-și asume o suveranitate egală și separată între puterile Universului, o considerație respectuoasă a acestei suveranități necesită ca ei să declare cauzele care îi impulsionează să urmeze acest curs.

Deși Pământul a fost martorul unei lungi istorii de vizite extraterestre, situația actuală este că Oamenii Pământului suferă acum efectele unei intervenții extraterestre globale în treburile umane. Această intervenție se folosește de o strategie a decepției, manipulării și exploatării, al cărei scop este controlul Umanității ceea ce va duce la suprimarea libertății și a autodeterminării umane. Este acum dreptul și datoria sacre ale Oamenilor de pe Pământ să se opună, reziste și respingă această intervenție extraterestră, să declare și să apere suveranitatea noastră, libertatea noastră, și independența noastră în fața tuturor forțelor extraterestre.

Să lăsăm aceste violări să fie considerate de aceia care sprijină cauza libertății pretutindeni în Mai Marea Comunitate:

 • Forțele extraterestre intervenționiste au refuzat să prezinte deschis și să dezvăluie natura și scopul activităților lor pe Pământ și în jurul său. Această prezență extraterestră este clandestină, acoperită, neinvitată și neaprobată de către Oamenii de pe Pământ. Aceste forțe extraterestre și-au ascuns adevărata lor identitate, alianțele și loialitățile lor politice sau economice, precum și autoritățile și puterile pe care le servesc.
 • După cum devine tot mai evident date fiind acțiunile lor, forțele extraterestre intenționează să exploateze Pământul, resursele și oamenii săi și sunt angajate într-un program sistematic de colonizare a Umanității într-un stat client aservit, condus de către agenții acestor forțe extraterestre. Intervenția și ocupația extraterestră urmăresc câștigul comercial, puterea economică și avantajul strategic oferit de această lume, în relație cu alte lumi.
 • Forțele extraterestre au violat în mod repetat și fără a fi trase la răspundere legile naționale și internaționale ale Oamenilor de pe Pământ. Aceste ofense, ce continuă și astăzi, includ violarea spațiului aerian; răpirea și transportul oamenilor fără consimțământul lor; crimă, viol, tortură, abuzul sexual, încrucișarea genetică cu oameni și experimente inumane; furtul și comercializarea materialelor biologice și genetice umane , furtul și comercializarea resurselor naturale ale Pământului, influențarea ascunsă mentală și psihologică, mutilarea oamenilor și animalelor, interferența și neutralizarea sistemelor de apărare militare, precum și infiltrarea clandestină in societatea umană.
 • Forțele extraterestre au negociat, în secret, tratate și acorduri cu indivizi și grupuri umane, fără consimțământul Oamenilor de pe Pământ.
 • Forțele extraterestre au încercat sistematic să convingă și să inducă în eroare oamenii prin a extinde speranțe și promisiuni false de bogăție , putere și protecție; salvarea de la o catastrofă planetară; apartenența la o „federație galactică”; precum și salvarea și iluminarea spirituală.
 • Forțele extraterestre au exploatat și exacerbat conflictele umane pentru a servi propriilor lor obiective.
 • Forțele extraterestre au slăbit Umanitatea prin inducerea ideii false că noi putem supraviețui numai cu ajutorul lor și a tehnologiei lor avansate, alimentând astfel dependența noastră completă de ele și împiedicarea dezvoltării capacității noastre de a ne asigura propria supraviețuire.

Cereri și declarații

Ca urmare, noi, Oamenii de pe Pământ, declarăm prin prezenta că toate acordurile și tratatele anterioare existente dintre orice guvern, grup sau individ uman și oricare dintre extratereștrii ca fiind nule, numaidecât și permanent suspendate. Noi cerem ca orice tratat sau acord anterior să fie dezvăluit și publicat în întregime. Orice viitor acord sau tratat între guverne, grupuri sau indivizi și extratereștrii trebuie negociat numai cu acordul Oamenilor de pe Pământ, public și deschis exprimat de către un corp democratic internațional, reprezentând națiunile și oamenii de pe Pământ.

Noi cerem ca toți extratereștrii să-și înceteze acum toate operațiunile și activitățile și să părăsească imediat Pământul și împrejurimile sale, inclusiv Soarele, Luna și celelalte planete ale Sistemului Solar. Aceasta include și părăsirea tuturor sateliților naturali sau artificiali, precum și tot spațiul din interiorul Sistemului Solar.

Noi cerem ca toate organizațiile extraterestre care și-au stabilit sau operat baze pe Pământ, Lună sau în oricare alt loc din acest Sistem Solar, să dezasambleze aceste baze și să dezvăluie natura acestora, în totalitate.

Noi cerem mai departe ca toți oamenii care trăiesc și se află, în prezent, în custodia extratereștrilor să fie returnați în stare bună de sănătate. Mai departe, noi cerem o numărătoare totală a tuturor oamenilor care au fost luați sau reținuți de către extratereștri, inclusiv cei care au murit în captivitate. În plus, noi cerem ca întregul material biologic sau genetic uman recoltat de la orice individ, să fie identificat și distrus, iar scopul utilizării sale să fie identificat. Orice dispozitive implantate în indivizii în viață trebuie identificate, astfel ca ele să fie extrase în siguranță.

Noi cerem o dezvăluire publică și exhaustivă a scopului și detaliilor programului extraterestru de hibridizare, inclusiv locația, identitatea și activitățile tuturor hibrizilor umano-extratereștri în viață, fie pe Pământ sau în orice altă parte.

Să fie cunoscut pretutindeni în Univers că de-acum înainte, extratereștrii pot intra în Sistemul nostru Solar, să se apropie de Pământ, să zboare pe cerul nostru, să pună piciorul pe pământul nostru sau să intre în apele noastre numai cu acordul explicit al Oamenilor de pe Pământ.

Noi, prin urmare, declarăm solemn, că Oamenii de pe Pământ sunt și ar trebui să fie ființe libere și independente; că toți oamenii sunt absolviți de orice supunere față de puterile extraterestre și că toate conexiunile politice și economice dintre ei și Oamenii de pe Pământ sunt total dizolvate; că fiind o rasă liberă și suverană în Mai Marea Comunitate a Universului, ne asumăm putere deplină în acest Sistem Solar de a incheia pacea, a porni război, a contracta alianțe, a stabili comerțul și de a întreprinde orice altă acțiune pe care o rasă planetară suverană o poate lua, în mod etic și îndreptățit.

Încheierea Declarației

Să fie înțeles faptul că prin facerea acestei Declarații a Suveranității Umane, noi, Oamenii de pe Pământ, ne afirmăm propriul viitor și destin ca o rasă liberă, în cadrul unei Mai Mari Comunități a vieții inteligente. Noi recunoaștem că suntem parte a acestei Mai Mari Comunități și că este destinul nostru ca, în viitor, să întâlnim multe rase diferite, de dincolo de lumea noastră.

Pentru aceștia și pentru toți ceilalți, declarăm că intenția noastră nu e aceea de a cuceri sau domina spațiul. Noi declarăm că drepturile și privilegiile pe care le afirmăm aici pentru noi, le afirmăm pentru toate celelalte rase de ființe pe care le-am putea întâlni.

În înfăptuirea Declarației noastre a Suveranității Umane, ne proclamăm drepturile, responsabilitățile și privilegiile ca rasă liberă, pentru a fi în măsură să urmărim o mai mare unitate, pace și cooperare în interiorul familiei umane, fără intruziunile și interferențele nedorite sau neautorizate ale niciunei națiuni sau forțe externe din cadrul Mai Marii Comunități. Facem această proclamare ca o expresie a dreptului nostru Divin și a intenției noastre onorabile pentru familia umană și pentru toate rasele din Univers care doresc să fie libere.


Declarația Suveranității Umane a fost dezvoltată de către Grupul de lucru pentru Suveranitatea Umană, o rețea de oameni orientați către supraviețuirea umanității și promovarea suveranității, libertății și autodeterminării umane, pe măsură ce umanitatea tinde spre Mai Marea Comunitate a vieții inteligente.