Translations:
Greek
Spanish
Dutch
French
Portuguese
Norwegian
Lithuanian
RussianVerklaring van de Menselijke Soevereiniteit

Betreffende Contact met Buitenaardse Naties en Krachten

Wij, het Volk van de Aarde, begroeten alle rassen in de Grotere Gemeenschap van het Universum. Wij erkennen onze gemeenschapelijke erfenis voor de Schepper van het Universum, beide zichtbaar en onzichtbaar. Wij verklaren de planeet Aarde als Planeet van Genesis van de mensheid, onze Thuiswereld, en onze heilige erfenis. Wij binden ons van nu af aan de Aarde te onderhouden en te behouden voor alle komende generaties. Wij roepen de hele mensheid op om alle rassen overal met rechtvaardigheid en wijsheid te behandelen, hier op Aarde en in het gehele Universum.

Fundamentele Rechten

Wij, het Volk van de Aarde, beschouwen de behoefte aan vrijheid universeel te zijn. Daarom houden wij aan dat alle individuen in alle werelden als gelijken worden geschapen en zijn begiftigd met heilige en onvervreemdbare rechten door de Schepper. Fundamenteel tussen deze zijn het recht te leven als een vrij ras op hun Planeet van Genesis, hun Thuiswereld; het recht tot zelfbeschikking, zelfgenoegzaamheid, en creatieve expressie; het recht tot leven zonder onderdrukking; het recht in het leven een hogere doel en een hogere roeping na te streven, iets waar de Schepper allen van heeft voorzien.

Voor de Grotere Gemeenschap van het Universum, roepen wij, het Volk van de Aarde, nu deze fundamentele rechten op, voor onszelf en voor onze Thuiswereld, samen met bepaalde rechten die natuurlijk voortkomen uit deze, onder anderen:

 • Het recht tot soevereiniteit . Het Volk van de Aarde zal zichzelf besturen en onafhankelijk zijn, noch onderworpen aan noch afhankelijk van een enkele andere autoriteit. Geen enkele buitenaardse kracht zal de menselijke soevereiniteit van deze planeet tegenwerken of afschaffen.

 • Het recht tot planetaire onschendbaarheid . Als onze Planeet van Genesis, zal de Aarde vrij zijn van buitenaardse interventie, indringing, inmenging en uitbuiting, zowel mentaal als fysiek. Geen enkele buitenaardse kracht zal de Aarde dichtbij naderen, of een nauwe baan aannemen, of een landing maken, of handel bedrijven behalve openlijk en met de uitdrukkelijke toestemming van het Volk van de Aarde bereikt op democratische wijze.

 • Het recht tot onschendbaarheid van biologisch en genetisch materiaal . Geen enkele buitenaardse macht zal menselijk biologisch of genetisch materiaal nemen, bezitten of manipuleren voor welk doel dan ook.

 • Het recht tot bezetting . Als de inheemse bevolking van de enige bekende bevolkte planeet van dit Zonnestelsel, eisen wij dit Zonnestelsel op als onze sfeer van invloed. Er mogen geen buitenaardse bases worden gevestigd op lichamen of op stations die in een baan om de Aarde draaien, noch op andere planeten of lichamen van dit Zonnestelsel, zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Volk van de Aarde.

 • Het recht tot vreedzame navigatie . Wij eisen het recht te reizen en te onderzoeken binnen onze Zonnestelsel zonder inmenging of beperking door buitenaardse krachten en we behouden het recht toegang tot dit Zonnestelsel te ontzeggen aan welke buitenaardse krachten dan ook.

Wij, het Volk van de Aarde, beschouwen het onze rechtmatige verantwoordelijkheid deze fundamentele rechten uiteen te zetten en te verdedigen, en hulp te geven en te ontvangen in overeenkomst met deze rechten. In het geval van welk geschil dan ook met buitenaardse krachten, zal de bewijslast van onschuld vallen op hen die niet inheems aan de Aarde zijn.

De Evaluatie

Wanneer in de loop van hun evolutie, het nodig wordt voor de inheemse bevolking van een planeet zich te verenigen, de conflicten en geschillen die hen hebben verdeeld te overstijgen, en tussen de machten van het Universum een afzonderlijke en gelijke soevereiniteit op zich te nemen, vereist een respectvolle beschouwing van die soevereiniteit dat de bevolking de redenen verklaart die hen tot de huidige handelswijze brengen.

Hoewel de Aarde een lange geschiedenis van buitenaardse bezoeking heeft ondergaan, is de huidige situatie zo dat het Volk van de Aarde nu lijdt aan de gevolgen van een wereldwijde buitenaardse interventie in menselijke zaken. De interventie gebruikt een strategie van bedrog, manipulatie en uitbuiting, met als doel controle over de mensheid te krijgen, wat zal leiden tot het verlies van de menselijke vrijheid en zelfbeschikking. Het is nu het heilige recht en plicht van het Volk van de Aarde deze buitenaardse interventie te weerstaan, te bestrijden en af te slaan; onze soevereiniteit, onze vrijheid en onze onafhankelijkheid te verklaren en te verdedigen tegen alle buitenaardse krachten.

Laat deze schendingen in acht genomen worden door hen die de zaak van vrijheid ondersteunen overal in de Grotere Gemeenschap:

 • Ingrijpende buitenaardse krachten hebben geweigerd om de aard en de intentie van hun activiteiten op en rondom de Aarde te onthullen en te openbaren. Deze buitenaardse aanwezigheid is clandestien, heimelijk, onuitgenodigd en niet goedgekeurd door het Volk van de Aarde. Deze buitenaardse krachten hebben hun identiteit, hun economische en politieke bondgenootschappen en loyaliteiten zowel als de autoriteiten die zij dienen, verborgen.

 • Zoals het steeds duidelijker wordt van hun acties, zijn buitenaardse krachten van plan de Aarde uit te buiten, haar grondstoffen, en haar mensen. Ze hebben een systematisch programma ingezet met als doel de mensheid te koloniseren tot een onderdanige staat die geregeerd zal worden door agenten van deze buitenaardse krachten. De buitenaardse interventie en bezetting streeft naar commerciële winst, economische macht, en het strategische voordeel die deze wereld biedt in verhouding tot andere werelden.

 • Buitenaardse krachten hebben herhaaldelijk en straffeloos nationale en internationale wetten van de mensen van de Aarde geschonden. Deze inbreuken, die nog steeds vandaag de dag doorgaan, omvatten schending van beperkte luchtruimte; ontvoering en transport van mensen zonder hun toestemming; moord, verkrachting, foltering, sexueel misbruik, zich kruisen met mensen en wrede experimenten; diefstal van en handel in menselijk biologisch en genetisch materiaal; diefstal van en handel in natuurlijke grondstoffen van de Aarde; heimelijke mentale en lichamelijke invloed; verminking van mensen en dieren; knoeien met en buiten gevecht stellen van militaire afweersystemen; en clandestiene infiltratie in de menselijke samenleving.

 • Buitenaardse krachten hebben heimelijk verdragen en overeenkomsten gesloten met menselijke individuen en groepen, zonder de geinformeerde toestemming van het Volk van de Aarde.

 • Buitenaardse krachten hebben systematisch getracht mensen over te halen en te misleiden door middel van valse beloftes en hoop op rijkdom, macht en bescherming; redding van wereldwijde catastrofe, lidmaatschap van een “galactische federatie”, en spirituele redding en verlichting.

 • Buitenaardse krachten hebben menselijke conflicten uitgebuit en verergerd om hun eigen doeleinden te dienen.

 • Buitenaardse krachten beroven de mensheid van zijn macht door ons te doen geloven dat wij alleen kunnen overleven met hun hulp en hun geavanceerde technologie; daardoor kweken zij onze complete afhankelijkheid en ontzeggen zij ons vermogen onze eigen overleving zeker te stellen.

Eisen en Verklaringen

Dienovereenkomstig, verklaren wij, het Volk van de Aarde, alle voorafgaande bestaande afspraken of verdragen tussen welk menselijke regering, groep of individu dan ook en welk buitenaardse wezens dan ook, hierbij onmiddelijk ongeldig, nietig en permanent opgeschort. Wij eisen dat alle voorafgaande bestaande afspraken of verdragen in hun geheel openbaar bekend worden gemaakt. Over alle toekomstige afspraken of verdragen tussen menselijke regeringen, groepen of individuen en buitenaardse wezens, mag alleen onderhandeld worden met de volledige toestemming van het Volk van de Aarde, publiekelijk en openlijk uitgedrukt door een internationaal democratisch orgaan, dat de naties en volkeren van de Aarde vertenwoordigd.

Wij eisen dat alle buitenaardse wezens nu ophouden met alle operaties en activiteiten en de Aarde en haar omgeving inclusief de Zon, de Maan van de Aarde, en alle planeten van dit Zonnestelsel, onmiddelijk ontruimen en verlaten. Dit houdt ook in alle natuurlijke of kunstmatige satellieten zowel als alle ruimte binnen het Zonnestelsel te verlaten.

Wij eisen dat alle buitenaardse organisaties die bases op de Aarde, haar Maan of elders in het Zonnestelsel hebben gevestigd of in gebruik hebben gehad, deze bases ontmantelen en de aard ervan volledig bekendmaken.

Verder eisen wij dat alle levende mensen die nu in hechtenis van buitenaardse wezens zijn, onmiddelijk in goede gezondheid worden terug gebracht; wij eisen verder een volledige rapportage van alle mensen die zijn meegenomen of vastgehouden door buitenaardse wezens, inclusief diegenen die in gevangenschap zijn gestorven. Daarnaast eisen wij dat al het menselijke biologisch of genetische materiaal dat is afgenomen van welk individu dan ook, wordt verantwoord en vernietigd, en dat hun bedoelde gebruik wordt geïdentificeerd. Alle geimplanteerde instrumenten in levende personen moeten geïdentificeerd worden zodat ze veilig verwijderd kunnen worden.

Wij eisen een volledige openbaarmaking van de bedoeling en de bijzonderheden van het buitenaardse hybridisatieprogramma, inclusief de locatie, identiteit en activiteiten van alle levende mens-buitenaardse hybriden, hetzij op Aarde of elders.

Laat overal in het Universum bekend zijn dat van nu af aan, buitenaardse wezens alleen met de uitdrukkelijke toestemming van het Volk van de Aarde, in ons Zonnestelsel mogen komen, onze Aarde mogen benaderen, in onze hemelen mogen vliegen, voet op onze grond mogen zetten of onze wateren mogen binnengaan.

Daarom, verklaren wij plechtig dat het Volk van de Aarde een vrij en onafhankelijk volk is en behoort te zijn; dat alle mensen hierbij verlost zijn van alle loyaliteit naar buitenaardse machten, en dat alle politieke en economische verbanden tussen hun en het Volk van de Aarde volledig ontbonden zijn; dat als een vrij en soeverein ras in de Grotere Gemeenschap van het Universum, wij de volledige macht, binnen dit Zonnestelsel, op ons nemen om vrede te sluiten, oorlog te verklaren, verbonden aan te gaan, handel te vestigen, en alle andere acties te ondernemen die een soeverein planetaire ras rechtmatig en ethisch mag ondernemen.

Afsluitende Verklaring

Laat het begrepen worden dat met het maken van deze Verklaring van Menselijke Soevereiniteit, wij, het Volk van de Aarde, onze toekomst en lot als een vrij ras binnen de Grotere Gemeenschap van intelligent leven bevestigen. Wij erkennen dat wij deel uitmaken van deze Grotere Gemeenschap en dat wij bestemd zijn, door de tijd, vele verschillende rassen van buiten onze wereld tegen te komen.

Aan hun en aan alle anderen, verklaren wij hierbij dat onze intentie niet verovering of heerschappij in de ruimte is. Wij verklaren dat wij de rechten en privileges die wij voor onszelf bevestigen ook voor alle rassen van wezens die we zouden kunnen tegenkomen bevestigen.

Met het maken van deze Verklaring van Menselijke Soevereiniteit, kondigen wij onze rechten, verantwoordlijkheden en privileges als een vrij ras aan zodat wij een grotere eenheid, vrede en samenwerking binnen de menselijke familie kunnen nastreven zonder ongewild of ongerechtvaardigd indringen en tussenkomst van welk buitenstaande natie of kracht van de Grotere Gemeenschap dan ook. Wij maken deze proclamatie als een expressie van ons Goddelijke recht en eervolle bedoeling voor de menselijke familie en voor alle rassen in het Universum die streven vrij te zijn.

____________________
 

The Declaration of Human Sovereignty was developed by the Human Sovereignty Working Group, a network of people committed to humanity’s survival and the advancement of human sovereignty, freedom, and self-determination, as humanity emerges into the Greater Community of intelligent life.

____________________


Printable Versions


Adobe Acrobat (.pdf) | Microsoft Word (.doc) | Plain Text (.txt)

____________________